2012 KOOPERATİFÇİLİK YILI

18 Ekim 2012 Perşembe
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan katkılarını vurgulayarak 2012 yılını “Uluslararası Kooperatifler Yılı” (UKY) olarak ilan etmiştir. Bu yılın ilanı “Kooperatif İşletmeler Daha İyi Bir Dünya Kurar” ana temasıyla, tüm dünyada kooperatiflerin kurulması ve gelişmesini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca; bireylerin, toplulukların ve devletlerin Binyıl Kalkınma Hedefleri gibi uluslararası kabul görmüş hedeflere ulaşmasına, kooperatif kuruluşlarının katkısının önemine vurgu yapmaktadır. Bu gelişmeler akabinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonuyla, kooperatiflerden sorumlu Bakanlıklar ve sektör temsilcileriyle konu değerlendirilmiş ve kooperatifçiliğin geliştirilmesi ve kooperatif bilincin artırılmasına yönelik olarak bu yıl kapsamında düzenlenecek faaliyetlerin planlı olarak gerçekleştirilmesi amacıyla “2012 Uluslararası Kooperatifler Yılı Kutlama Komitesi” kurulmuştur. Komite tarafından UKY kapsamında düzenlenecek etkinliklerin neler olacağı ve bunların nasıl yürütüleceğini içeren bir Eylem Planı hazırlanarak çalışmalara başlanılmıştır.
 

[Zorunlu]

[Zorunlu Değil]

[(@, - , $, %, <, >) geçerli değildir.]

* Güvenlik Bölümü :
187 [Güvenlik amacıyla soldaki değerleri doldurunuz.]